Gestoria

Els nostres serveis de gestoria:

 • Altes empresa.
 • Contractes de Treball.
 • Nòmines.
 • Autònoms.
 • Servei domèstic.
 • Constitució de societats.
 • Jubilacions, viudetats.
 • Inspeccions d’hisenda i seguretat social.
 • Altes censals.
 • Fiscal / Comptabilitats.
 • Liquidacions IVA / IRPF.
 • Declaracions de renda i patrimoni.
 • Herències.
 • Certificats de defunció, matrimoni, …
 • Servei d’advocat.