Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L

B66804402

Avda. Catalunya, 8, local 4 – 08392 Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)

Finalitat §  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.

§  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.

§  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.
Període de conservació Les dades seran conservades durant el temps de resposta de les consultes efectuades, una vegada atesa la sol·licitud es suprimiran. En cas d’enviament de comunicacions comercials, aquestes s’enviaran fins que l’interessat enviï sol·licitud de supressió de les dades.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de  contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L  han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L  detectés que l’usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

BOSCH ASSESSORS SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013, S.L informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.